Επικοινωνία

atsalis-jewellery.com

Ελευθερίου βενιζελου 27, Χίος
Τηλ. +30 2271 0 72819- 6977206147
v.atsalis@hotmail.com